Új technológiát hozunk a világnak!

Bejelentkezés

RegisztrációElfelejtett jelszó
Termékcsoportok
Navigáció
Termékajánló
Kedvezmények
Gyártók
Megtekintett termékek
  • Még nem tekintett meg terméket.
Elektronikus fizetés

Vásárlás / garancia

1. A vásárlás menete

Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. Amennyiben a terméknek több változata is megjelenik a terméklapon, úgy rádió gombok segítségével tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbbet.

A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja.

Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését. A pénztár használatához be kell jelentkeznie, illetve ha még nem vásárolt ebben az áruházban, akkor regisztrálnia kell magát, ahol a vásárlás lebonyolításához szükséges adatokat kell megadnia.

Regisztráció

A webáruházban kizárólag regisztrációval lehet vásárolni és a regisztrációban foglalt kötelező mezők kitöltése nem kerülhető el, mely a jövedéki termékekre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő adattartalmat jelenti. A regisztráció a webáruház honlapján található regisztrációs űrlap kitöltésével történik.

Az érvényes regisztrációhoz a következő adatok hiánytalan és pontos kitöltése szükséges név, irányítószám, település neve, utca, házszám, telefon, e-mail cím, vállalkozás esetében adószám, magánszemély esetén adóazonosító szám, és a regisztráló által választott jelszó, a jelszó megerősítése.

Szolgáltató a regisztrációs űrlap hibás (szándékosság, vagy gondatlanság esetén is) kitöltésével összefüggő valamennyi következményért kizárja a saját felelősségét.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során megadásra kerülő személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és az adatkezelési tájékoztatójában meghatározott alapelveknek megfelelően kezeli. Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: Adatvédelmi szabályzat

A rendelés feladása során a felhasználó a következő fizetési és szállítási feltételek közül választhat:

Előrefizetés (kizárólag Magyarország területére)

- A felhasználó ennél a fizetési módnál a termék vételárát és a szállítás díját banki átutalással előre kifizeti a Szolgáltatónak. Bankszámlaszám: OTP Bank 11717009-20203717-00000000.
- Szolgáltató a vételár és szállítási díj bankszámláján történő jóváírásától számított 5 napon belül (amennyiben megrendeléskor a készletinformáció azt mutatta, hogy a termék raktáron van) vállalja a csomag kiszállítását.
- Az áru számlája a csomagban kerül elhelyezésre, a Szolgáltató minden csomagra biztosítást köt.
- Felhasználó köteles a rendelésszámot az utalás során a megjegyzés rovatba beírni, ennek elmulasztása esetén történő rendelés teljesítési idejének meghosszabbodásáért felelősséget nem vállalunk.

Utánvét (kizárólag a Magyarország területére)

- Szolgáltató ezt a fizetési módot kizárólag bruttó 500.000 Ft összegű megrendelésig tudja vállalni.
- Szolgáltató az érvényes, e-mailen visszaigazolt megrendelés napjától számított 5 munkanapon belül (amennyiben megrendeléskor a készletinformáció azt mutatta, hogy a termék raktáron van) vállalja a csomag kiszállítását.
- A felhasználó a megrendelt áru vételárát és a szállítás díját a futárnak köteles kifizetni az áru átvételével egy időben. Bankszámlaszám: OTP Bank 11717009-20203717-00000000.

A termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.

Megrendelését bejelentkezés után figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelések oldalon.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek.

Szállítási kifogás vagy hibásan leadott rendelés esetén kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

2. Elállási/felmondási jog

A Felhasználó/Vásárló (Vevő) a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül, díjmentesen elállhat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.

A Felhasználó/Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
A Felhasználó/Vásárlónak elállási joga van az alábbi esetekben:


- 14 napon belül, abban az esetben, ha gyári bontatlan csomagolásban, sértetlen állapotban visszaszolgáltatja az árút a Szolgáltatónak, minden egyéb esetben egyedi elbírálás alá esik.


Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.


A termék visszaküldésének költségét a Felhasználó/Vásárlónak (fogyasztónak) kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználó/Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését a Felhasználótól/Vásárlótól.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó/Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó/Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó/Vásárló részére, kivételt képez a Futárszolgálat szállítási díja.
A visszatérítés során banki átutalást alkalmazunk. Kérjük a terméket kísérőlevéllel együtt visszaküldeni a 1173. Budapest Pesti út 97.fsz.3. címre. Felhasználó/Vásárló köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a termék(ek)et.

A Felhasználó/Vásárló a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató átvállalta e költség viselését.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg az áru(ka)t kifogástalan állapotban vissza nem kapta. Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban.


Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.

A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Szolgáltató a kifogástalan állapotban visszaküldött termék vételárát.

4. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?


A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ha mechanikus meghibásodás keletkezett az árun, azt a kézbesítéskor lehet jelenteni és jegyzőkönyvezni. Későbbi jelentést a hibáról a Szolgáltató nem fogad el. Felhasználó az első használat előtt köteles elolvasni a használati feltételeket és ezek alapján használni az árut.


Minden Termék garanciával rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi politikáinak megfelelően.

5. Jótállás

A Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő kezdete a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása.


Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítható, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól
függetlenül megilletik.

A Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Nem érvényesíthető a jótállási, vagy szavatossági igény, ha a hiba rendeltetésellenes, vagy a kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat miatt következik be.

6. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

7. Felelősségkorlátozás

Szolgáltató oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. Szolgáltató oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal.


Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a Felhasználó/Vásárló tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van. Szolgáltató a webshop weboldalon való vásárlás során feltételezi a Felhasználó/Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
Szolgáltató a webshop kapcsán semmilyen módon nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Szolgáltató webshophoz való csatlakozás során vagy miatt következett be.


A Felhasználó résztvevők felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a saját számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Szolgáltató webshop nem vonható felelősségre semmilyen harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás vagy egyéb bűncselekmény miatt. Abban az esetben, ha a Felhasználó/Vásárló résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, Szolgáltató a webshop felhasználás kapcsán szabadon érvénytelennek nyilváníthatja Felhasználó/Vásárló regisztrációját, megrendelését, vásárlását.
Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!

8. Adatvédelem, sütik

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.

A webáruház a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett sütit (cookie) helyez el. Az így létrehozott kis adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére vagy számítógépe (táblagépe, okostelefonja stb.) jellemzőire vagy helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működésében játszik szerepet.

9. Egyéb jogszabályok

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tájékozódhat.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.

10. A webáruház üzemeltető pontos és részletes adatai

Kérjük kattintson ide a webáruházat üzemeltető vállalkozás pontos adatainak eléréséhez.

Minden jog fenntartva - Boogie Motors Kft. Webáruház

A weboldal használatával Ön beleegyezik a sütik (cookie) fogadásába és elfogadja a vásárlás menetével, valamint az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos irányelveket.